Sensi therapie

Ik zal gebruik maken van de biosensor om te meten welke behandeling het best bij de betreffende persoon past.
Een biosensor is een fijngevoelig bio-energetisch instrument, waarmee de eigen intuïtie tot objectieve beweging gemaakt kan worden.
Sensi-therapie gaat ervan uit dat het antwoord op een probleem in de persoon zelf besloten ligt. De kunst is alleen om het juiste antwoord te vinden en daarop de therapie af te stemmen. M.a.w.: niemand anders dan de patiënt zelf kent de beste behandeling voor zijn/haar probleem. Ik doe niets anders dan in de patiënt zoeken (met de biosensor) naar het antwoord en stem vervolgens de therapie daarop af. 
Ik begin de behandeling altijd met het volgen van het meetprotocol. Dat is een volgorde die garandeert dat de therapie het best en snelst mogelijke resultaat oplevert. Indien een manuele behandeling nodig is, zal die altijd als eerste worden uitgevoerd. Immers, een manuele behandeling is direct uitvoerbaar. Vaak zal daardoor al een deel van de klacht zijn opgelost. Daarna kunnen aanvullende middelen zoals remedies (voornamelijk ten behoeve van het psychisch niveau) worden voorgeschreven en voedingssupplementen om eventuele tekorten aan vitaminen en mineralen ( voornamelijk lichamelijk niveau) worden voorgeschreven.

sensi gereedschap   rond25